P R E T T Y Z O O M

ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 3 โพสเมื่อ Feb 17, 2019 03:10:35

มองอยู่..ไกลๆ 💭👀

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 3 โพสเมื่อ Feb 16, 2019 17:05:01

ออกมาเจอสถานที่แปลกใหม่..💙

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 2 โพสเมื่อ Feb 16, 2019 16:31:44

มา 4 คน กิน 9 อย่าง...😯😝 #ทริปแดกจนจุกลุกยังไม่ขึ้น

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 3 โพสเมื่อ Feb 16, 2019 10:25:12

ในความเจ็บปวด ก็มีความสวยงาม ซ่อนอยู่เสมอ #goodmorning 🍀🍂🌻

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 2 โพสเมื่อ Feb 15, 2019 02:03:14

ฉันเลือกอะไรได้ไหม..เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า 🖤

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 3 โพสเมื่อ Feb 8, 2019 13:49:50

อากาศที่ว่าร้อน...แต่คนHotกว่า ⛱️☀️🔥

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 2 โพสเมื่อ Feb 5, 2019 18:15:21

ตั้งกล้องถ่ายเอง...ก็ได้แค่นี้ละ 😂 #เขย่งขาสุด 🤭

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 2 โพสเมื่อ Jan 28, 2019 19:10:01

ไม่เจอกันนาน...ยังแสบเหมือนเดิมนะ 🤣 #ตามองกล้องหน่อยสิ 😋 @mrsmr.rajatawan

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 3 โพสเมื่อ Jan 27, 2019 18:02:30

🧡💚💙 ความรักที่ให้ไป ถ้าไม่รักษา เราขอคืนนะ 💬

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่

พริตตี้ ฟ้าใส ภัทรนิษฐ์ ปิติไชยไพศาล

@fahsai65 | fahsai.phattra 3 โพสเมื่อ Jan 26, 2019 16:17:48

เขาใหญ่...หนาวมาก หราาาา😆 📸 @natty_salmon #ที่นี้เขาใหญ่แต่ขากูใหญ่กว่า

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่